2016 Regular Meetings Agendas

 • March 16, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • March 23, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • March 30, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • ​April 6, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • ​April 25, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • May 4, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • May 11, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • May 18, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • June 29, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • August 17, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • August 24, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda
 • December 7, 2016 SSSC Regular Meeting Agenda

2016 Special Meetings

 • January 6, 2016 SSSC Special Meeting
 • January 13, 2016 SSSC Special Meeting
 • January 16, 2016 SSSC Special Meeting
 • January 17, 2016 SSSC Special Meeting
 • January 18, 2016 SSSC Special Meeting
 • January 27, 2016 SSSC Special Meeting
 • January 30, 2016 SSSC Special Meeting
 • February 3, 2016 SSSC Special Meeting
 • February 10, 2016 SSSC Special Meeting
 • February 17, 2016 SSSC Special Meeting
 • February 24, 2016 SSSC Special Meeting
 • March 2, 2016 SSSC Special Meeting
 • March 3, 2016 SSSC Special Meeting
 • March 8, 2016 SSSC Special Meeting
 • March 9, 2016 SSSC Special Meeting
 • March 16, 2016 SSSC Special Meeting
 • April 6, 2016 SSSC Special Meeting
 • April 13, 2016 SSSC Special Meeting
 • April 24, 2016 SSSC Special Meeting
 • May 11, 2016 SSSC Special Meeting
 • May 25, 2016 SSSC Special Meeting
 • May 27, 2016 SSSC Special Meeting
 • June 1, 2016 SSSC Special Meeting
 • June 8, 2016 SSSC Special Meeting
 • June 15, 2016 SSSC Special Meeting
 • July 6, 2016 SSSC Special Meeting
 • July 13, 2016 SSSC Special Meeting
 • July 20, 2016 SSSC Special Meeting
 • July 21, 2016 SSSC Special Meeting
 • July 26, 2016 SSSC Special Meeting
 • July 27, 2016 SSSC Special Meeting
 • August 3, 2016 SSSC Special Meeting
 • August 4, 2016 SSSC Special Meeting
 • August 10, 2016 SSSC Special Meeting
 • August 31, 2016 SSSC Special Meeting
 • September 7, 2016 SSSC Special Meeting
 • September 14, 2016 SSSC Special Meeting
 • September 16, 2016 SSSC Special Meeting
 • September 25, 2016 SSSC Special Meeting
 • September 26, 2016 SSSC Special Meeting
 • September 29, 2016 SSSC Special Meeting
 • October 5, 2016 SSSC Special Meeting
 • October 12, 2016 SSSC Special Meeting
 • October 19, 2016 SSSC Special Meeting
 • October 26, 2016 SSSC Special Meeting
 • November 2, 2016 SSSC Special Meeting
 • November 9, 2016 SSSC Special Meeting
 • November 16, 2016 SSSC Special Meeting
 • November 22, 2016 SSSC Special Meeting
 • November 30, 2016 SSSC Special Meeting
 • December 14, 2016 SSSC Special Meeting